Wyniki wyborów w sołectwie Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za przybycie na zebranie wiejskie. Jest mi niezmiernie miło, iż obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli mi funkcję sołtysa Borówca Nowego na kolejną kadencję. Ze swojej strony zapewniam, iż dołożę starań by Borówiec był miejscem, w którym chce się mieszkać. Dla osiągnięcia tego efektu, potrzebować będę Państwa wsparcia i pomocy, gdyż tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć sukces.

Zgodnie z Państwa wolą, w osiągnięciu celu pomagać będą członkowie Rady Sołeckiej:

Marzena Bilińska – Fiałkowska
Anna Przybylska
Sławomir Jądrzak
Mikołaj Kaczmarek
Artur Śliwowsk
i

z pozdrowieniami,

Sylwia Brzoskowska

tel. 735 977 217

mail: borowiecnowy.soltys@gmail.com