Wyróżnienie dla Borówca Nowego!

Borówiec Nowy z wyróżnieniem w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska!

Vicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w dniu 04.11.2023 r. w Miejskiej Górce wręczył nagrody najaktywniejszym sołectwom z Wielkopolski. Wśród nich znalazł się Borówiec Nowy. Serdecznie gratulujemy sołectwu, sołtysce i Radzie Sołeckiej, jak również pozostałym nagrodzonym sołectwom!

Od sołtyski Sylwii Brzoskowskiej: Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dwie kadencje wspierali Borówiec Nowy, sołtyskę i radę sołecką, umożliwiając organizację wielu działań i biorąc udział w szeregu inicjatyw. To przełożyło się na nasz wspólny sukces! Nasze sołectwo zostało dostrzeżone pośród ponad 2000 innych.

Bardzo dziękuję Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik za nominację oraz kapitule konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska za wyróżnienie. Dziękuję również Burmistrzowi Sebastianowi Wlazłemu i Radzie Sołeckiej, a w szczególności Marzenie Bilińskiej-Fiałkowskiej, za wsparcie i obecność.