Zanieczyszczenie rzeki Głuszynki, czy celowe?

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie obserwujemy niepokojące zjawisko zanieczyszczenia wody w rzeczce Głuszynka, przepływającej przez Borówiec. W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców poniżej przedstawiamy dotychczas poczynione ustalenia.

W dniu 10.06 zawiadomiono straż miejską o zanieczyszczeniu cieku wodnego, a w efekcie przeprowadzonych badań wody, zgodnie z notatką straży miejskiej, potwierdzono biologiczny charakter skażenia. Przekazano sprawę do WIOŚ celem dalszych badań. Podjęto również próbę identyfikacji źródła zanieczyszczeń, niestety zakończoną wynikiem negatywnym. Sprawę przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska UMiGK.

W pierwszy weekend lipca mieszkańcy zaobserwowali intensyfikację uciążliwości zapachowych oraz niepokojące zjawisko padania zwierzyny po skorzystaniu z wodopoju. Ponownie powiadomiono straż miejską, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a urząd powiadomił Wody Polskie. W dniu 05.07.2021 odbyła się wizja lokalna przy cieku wodnym, czekamy na wyniki badań w WIOŚ.

Obecnie sprawdzana jest hipoteza zanieczyszczenia z przyczyn zewnętrznych, choć prawdopodobne jest także, że to naturalny cykl życia zamulonego cieku wodnego. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zmętnienie i zapach występuje pomiędzy pozostałościami po jeziorze a pierwszą kładką na Borówieckim Ringu Rekreacyjnym (przy os. Nad Potokiem), gdyż pomiędzy mostkiem na ul. Poznańskiej a jeziorem woda jest czysta. Jest to zatem teren z utrudnionym dostępem dla samochodów, licznymi zaroślami – jakikolwiek pojazd zostawiłby widoczne ślady. Szukamy zatem ewentualnych miejsc wskazujących na przejazd pojazdów przy brzegu cieku na w/w odcinku lub jakichkolwiek spustów czy przyłączy z posesji. Prosimy o ostrożność w wydawaniu osądów, każde przyłącze, spust wymaga weryfikacji i nie oznacza, że spływają nim nieczystości. Czekamy również za szczegółowymi wynikami badań wody.

Sprawa jest analizowana. Gdyby ktoś z Państwa zauważył coś niepokojącego, proszę o kontakt: 735977217.