Zbiórka wody dla personelu szpitala

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie i przekazywanie wody butelkowanej o różnych pojemnościach, która będzie mogła pomóc personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem lub zakażonych COVID-19. 

Dynamiczny wzrost liczby chorych i konieczność sprawowania nad nimi opieki wymaga realizacji świadczeń w środkach ochrony osobistej, które stanowią barierę dla przenikania drobnoustrojów, ale również uniemożliwiają odpowiednią cyrkulację powietrza. Praca w wymaganych środkach zabezpieczeń, takich jak przede wszystkim kombinezony i fartuchy barierowe, które nie przepuszczają powietrza powoduje bardzo duże straty wody z organizmu i konieczność ciągłego uzupełniania płynów. Dlatego też zwracamy się do Państwa o pomoc i przekazanie każdej ilości wody butelkowanej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.