Zebranie sołectwa borówiec

i 2020-02-10 Autor: Agnieszka Plucińska

Zapraszają na zebranie wiejskie sprawozdawcze sołectwa Borówiec, które odbędzie się dnia 18 lutego 2020 o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad
  4. Przedstawienie sprawozdania za 2019 rok
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej
  6. Zaprezentowanie i omówienie zmian w projekcie statutu sołectwa Borówiec
  7. Wolne głosy i wnioski
  8. Zakończenie zebrania

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Przemysław Pacholski.

Zapraszam

Agnieszka Plucińska

Sołtys sołectwa Borówiec z radą sołecką