Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy – 06.09. g. 19:00

Szanowni Mieszkańcy,

informuję o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

6 września 2021 r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej

w Borówcu

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, a proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum (lub drugi termin o g. 19:15) i ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
5. Fundusz sołecki 2021 – przedstawienie propozycji zmian podziału środków z funduszu sołeckiego oraz głosowanie.

6. Fundusz sołecki 2022 – przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego oraz głosowanie.

7. Przedstawienie Sołeckiej Strategii Rozwoju i głosowanie nad jej przyjęciem https://drive.google.com/file/d/1MmqDik56duSQOSrewXr9Kv8UfDDTpz3P/view?usp=sharing
8. Wolne głosy i wnioski.
9.. Zamknięcie zebrania.
Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

2. Uchwała w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju sołectwa Borówiec Nowy.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217