Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy w dn. 03.09.2020 r. o godz. 19:00. Zebranie zaplanowane jest pod wiatą, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – w małej sali.

Zebranie zwołane jest z inicjatywy sołtysa. Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (ew. drugi termin o 19:15)
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  3. Propozycje przesunięcia środków z funduszu sołeckiego na 2020 i głosowanie (uchwała).
  4. Propozycje podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 i głosowania (uchwała).
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Wiceburmistrz Sebastian Wlazły, który jeszcze nie potwierdził swojego przybycia.