Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy

Dzień dobry,

uprzejmie informuję o zwołaniu na wniosek sołtysa zebrania sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

21.09. o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu

Planowany porządek obrad:
1. Powitanie gości i otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

2. Przedstawienie stanu FS, przesunięcie środków z FS na rok 2023 i głosowanie nad zmianami (uchwała).

3. Przedstawienie kwoty FS na rok 2024, propozycji podziału środków z FS na rok 2024 i głosowanie nad podziałem środków (uchwała)

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

pozdrawiam
Sylwia Brzoskowska, sołtys sołectwa Borówiec Nowy, tel. 735 977 217