Zebranie wiejskie – Borówiec Stary

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie sołectwa Borówiec Stary, które zwołuję na dzień

26 września 2023 roku godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej (Stara Szkoła) ul. Szkolna 2, Borówiec.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 18:15
  2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
  3. Przedstawienie stanu funduszu sołeckiego na 2023 rok
  4. Propozycja przesunięcia środków w funduszu sołeckim na 2023 rok
  5. Podjęcie uchwały o przesunięciu środków w funduszu sołeckim na 2023 rok
  6. Przedstawienie propozycji podziału środków funduszu sołeckiego na 2024 rok
  7. Podjęcie uchwały o podziale środków funduszu sołeckiego na 2024 rok
  8. Sprawy bieżące
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie zebrania

Natalia Mucha

sołtys sołectwa Borówiec Stary