Zebranie wiejskie – Borówiec

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (19:15)

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022

5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022.

6. Przedstawienie propozycji zmiany w planie wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2023

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2023

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Grupy Odnowy Wsi z sołectwa Borówiec

9. Sprawy bieżące

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Serdecznie zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec