Zebranie wiejskie Sołectwa Borówiec

i 2016-08-30 Autor: Agnieszka Plucińska

Serdecznie zapraszam mieszkańców Sołectwa Borówiec na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia

06 września 2016 o godz. 20.00 w świetlicy wiejskiej

przy ul. Szkolnej 2

Tematy zebrania:

– przesunięcie środków sołeckich w budżecie 2016

– uchwalenie środków sołeckich na 2017 rok

– konsultacje mieszkańców w sprawie zmian statusu Sołectwa

– sprawy bieżące

Gościem zebrania z ramienia Gminy będzie Wiceburmistrz Przemysław Pacholski.

Nowy projekt Sołectwa Borówca będzie do wglądu od godz. 19.45

Serdecznie zapraszam!