Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec

i 2018-09-04 Autor: Agnieszka Plucińska
Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie do świetlicy ul. Szkolna 2

dnia  11września 2018 godz. 19.30

Na zebraniu: – przedstawimy sprawozdanie z wydatkowania środków sołeckich w 2018r – podejmiemy uchwały dotyczące przesunięcia środków między zadaniami w aktualnym Budżecie Sołeckim – przedstawimy propozycję wydatkowania Budżetu Sołeckiego na 2019r. – omówimy sprawy bieżące Gościem z ramienia Urzędu będzie Burmistrz Jerzy Lechnerowski Zapraszam Agnieszka Plucińska