ZEBRANIE WIEJSKIE sołectwa Borówiec

i 2020-08-23 Autor: Agnieszka PlucińskaZapraszają na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się dnia 2 września 2020 o godz. 19.30 w małej świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta
 2. Stwierdzenie ważności zebrania
 3. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad
 4. Zaprezentowanie propozycji przesunięcia środków w BS,
  podjęcie uchwał
 5. Przedstawienie propozycji podziału środków BS na 2021 rok, podjęcie uchwał
 6. Głosowanie nad uchwałą o uznanie kasztanowca za pomnik przyrody.
 7. Sprawy bieżące
 8. Wolne głosy i wnioski
 9. Zakończenie zebrania