Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec

i 2021-08-25 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się dnia 2 września 2021 (czwartek) o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2.

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Stwierdzenie quorum i ważności zebrania.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli o godz. 19.45
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad – zatwierdzenie.
4. Fundusz sołecki 2021 – przedstawienie realizacji funduszu oraz planów jego wykorzystania do końca 2021 roku.

5. Fundusz sołecki 2022 – przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego oraz podjęcie uchwały.

6. Sołecka Strategia Rozwoju- omówienie oraz podjęcie uchwały.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Proszę o zabranie maseczek.

Serdecznie zapraszam

Agnieszka Plucińska

sołtys sołectwa Borówiec

Ze Strategią Rozwoju można się zapoznać poniżej.