Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 09.04.2019 r. 19:00

Serdecznie zapraszam na

zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

w dniu

09.04.2019 (wt.) g. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2 w Borówcu)

Ustala się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności..
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacje bieżące o działaniach w sołectwie.
  4. Przedstawienie propozycji ulicy do opracowania projektu oświetlenia i głosowanie.
  5. Informacje z Wydziału Planowania Przestrzennego.
  6. Przedstawienie zasad współpracy sołectw i głosowanie.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz p. Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego.

w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec Nowy serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska