Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

w środę, 12.09.2018 r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej

przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, który wynosi 56 395,90 zł oraz sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego i dyskusja.
5. Podjęcie uchwały dot. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Na zabranie zaproszony został również p. Burmistrz.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217