Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne), które odbędzie się

11.10.2022 r. o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2)

Zebranie zwołane jest z inicjatywy sołtysa. Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie gości i otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum. W przypadku braku quorum – drugi termin zerbania: 19:15.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

4. Przedstawienie propozycji przesunięcia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022 i głosowanie nad zmianami (uchwała).

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.