Zebranie wiejskie – wyborcze

i 2019-01-27 Autor: Agnieszka Plucińska
Szanowni Mieszkańcy, Na podstawie zarządzenia nr 175/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Borówiec

w dniu 05 lutego (wtorek) 2019 o godz.19.00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu ul. Szkolna 2

Jest to zebranie wyborcze, na którym mieszkańcy wybierają sołtysa oraz radę sołecką.

Serdecznie wszystkich mieszkańców sołectwa zapraszam Agnieszka Plucińska