Zebranie wiejskie – wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu. Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (18:15).

2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3. Powołanie komisji skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania.

4. Zgłaszanie kandydatów na członka rady sołeckiej.

5. Przeprowadzenie wyborów członka rady sołeckiej- głosowanie tajne.

6. Ogłoszenie wyników głosowania i wyborów członka rady sołeckiej.

7. Zakończenie zebrania.

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec