Zebranie wyborcze – Borówiec Nowy 18.02.2019

Serdecznie zapraszam na zebranie wyborcze sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się 18.02.2019 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu przy ul. Szkolnej 2 (Stara Szkoła). Na zebraniu wybierzemy sołtysa i radę sołecką na kolejną kadencję.

Poniżej przedstawiam agendę zebrania. Jeszcze raz serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy


Na podstawie zarządzenia nr 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy. Ustala się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa.
  4. Powołanie komisji wyborczej i objaśnienie zasad głosowania.
  5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa, przeprowadzenie głosowania.
  6. Ustalenie wyników wyborów.
  7. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej, przeprowadzenie głosowania.
  8. Ustalenie wyników wyborów.
  9. Podanie wyników do publicznej wiadomości.
  10. Zakończenie zebrania.