Zmiana nazwy sołectwa

i 2022-05-28 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Kilka lat funkcjonowania dwóch sołectw w Borówcu ( sołectwa Borówiec oraz sołectwa Borówiec Nowy) wskazało potrzebę „dookreślenia” w nazwie terenu obejmującego obszar działania sołectwa Borówiec. Zmiana nazwy naszego sołectwa pozwoli również na lepsze rozróżnienie sołectwa od wsi, która nosi taką samą nazwę.

Na zebraniu wiejskim w dniu 22.03.2022 przyjęto uchwałę skierowaną do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w celu rozpoczęcia procedury zmiany nazwy sołectwa. W temacie nazwy odbędą się konsultacje, na które już dziś Państwa zapraszam.

Jednocześnie informuję, iż zmiana nazwy sołectwa NIE POWODUJE konieczności żadnych zmian w dokumentach. Adresem Państwa zamieszkania jest miejscowość BORÓWIEC, nie sołectwo.