Zmiana w porządku obrad zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec

Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze złożoną przeze mnie rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Borówiec następuje zmiana w porządku obrad najbliższego zebrania.