Zwolnienia z opłat za żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik

W dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

        W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 i 568) władze administracji rządowej poleciły zawiesić działalność (zamknąć) żłobki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 marca 2020 roku. Stąd też najpierw z dniem 12 marca 2020 roku została ograniczona działalność żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik, a następnie z dniem 16 marca 2020 roku działalność ta została zawieszona.

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik oraz politykę prorodzinną prowadzoną przez naszą gminę mającą na celu pomoc rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, zasadne jest w obecnej sytuacji zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w żłobku w okresie zawieszenia działalności tej jednostki. Jednocześnie uchwała umożliwi dokonanie zwrotu opłaty miesięcznej wniesionej za miesiąc marzec 2020 roku, w części proporcjonalnej do ilości dni w których żłobek nie świadczył usług.

Szczegóły : http://api.esesja.pl/posiedzenie8/83659