Życzenia Noworoczne

Mając sposobność złożenia Państwu życzeń Bożonarodzeniowych chciałabym jednocześnie podzielić się efektami mojej pracy jako radnej.

Modernizacja ul. Szkolnej, budowa chodnika oraz modernizacja zajezdni autobusowej była jedną z najważniejszych inwestycji na terenie Borówca w 2021 r.
W przyszłym roku do budżetu udało mi się wprowadzić remont elewacji świetlicy wiejskiej i kluczowy fragment – serce naszej miejscowości nabierze ostatecznego odnowionego kształtu. Przypomnę, że w 2020 r. został przeprowadzony całkowity remont wnętrz i świetlica nabrała nowego lepszego wymiaru.

W Borowcu zrealizowane zostały ponadto ul. Maślakowa, Dębowa; wykonano projekt ul. Wiosennej, przeprowadzono prace w celu odwodnienia boiska. Oświetlenie rozbłysło na ul. Nad Potokiem, zainstalowano oświetlenie na ul. Czereśniowej oraz zaprojektowano oświetlenie na ul. Na Górce i Źródlanej.

W bieżącym roku złożyłam następujące interpelacje:

 • Interpelacja dot. regulacji stosunków wodnych w zakresie podniesienia poziomu wód gruntowych oraz odtworzenia płyty jeziora,
 • Interpelacja dot. wyrównania drogi doprowadzającej do dworca PKP – Gądki oraz powiększenie strefy parkowania dla samochodów osobowych,
 • Interpelacja dot. zapewnienia bezpiecznego skrzyżowania ul. Głównej i drogi 190/3, zlokalizowania przejścia dla pieszych, oznakowania wyjazdów z drogi,
 • Interpelacja dot. modernizacji ul. Kurkowej.

W 2021 r. złożyłam następujące wnioski:

 • wniosek o zlokalizowanie przejść dla pieszych przy centach handlowych – Eko-Kamionki, nowobudowanego centrum obok Biedronki w Borówcu,
 • wniosek o udrożnienie rowu przy ul. Zapomnianej,
 • wniosek o utwardzenie nawierzchni – fragment ul. Kempingowej (odcinek łączący osiedle w Borówcu z Mościenicą, fragmentu ul. Grzybobranie w Borówcu (odcinek leśny od Poznańskiej do pierzei domów),
 • wniosek dot. zainstalowania tablicy z mapą budynków i numeracją lokali na wjeździe na osiedle przy ul. Głównej 47,
 • wniosek dot. wykonania przejść dla pieszych przy przystanku ul. Pisarskiej oraz w pobliżu sklepu Dino w Koninku,
 • wniosek dot. zainstalowania progów zwalniających wyspowych oraz tablic uchylnych – separatorów na ul. Pisarskiej w Koninku,
 • wniosek dot. instalacji kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Koplą wzdłuż ul. Radiowej w Koninku,
 • wniosek dot. instalacji lustra przy ul. Telewizyjnej w Koninku,
 • wnioski dot. utwardzenia ul. Okrężnej w Borówcu i Dworcowej w Gądkach,
 • wniosek dot. utwardzenia nawierzchni ul. Drapałka,
 • wniosek dot. doprojektowania i realizacji chodnika na ul. Szkolnej,
 • wniosek dot. wykonania nawierzchni z destruktu na ul. Żurawinowej, Wierzbowej, Świerkowej oraz Bukowej,
 • wniosek dot. instalacji progów wyspowych ograniczających prędkość na ul. Szkolnej,
 • zapytanie dot. braku zgody na instalacje progów zwalniających na ul. Kempingowej,
 • wniosek dot. zaktualizowania harmonogramu tras i godzin komunikacji miejskiej (złożony wspólnie z radnym Jarosławem Janowskim),
 • wniosek o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej.

Byłam inicjatorem i twórcą Apelu do Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie wysokości funduszy unijnych dla Wielkopolski w ramach umowy partnerstwa na lata 2021-2027.

Udało mi się zachęcić Panią Annę Wiatrowską do prowadzenia zajęć Pilates i Tabaty w świetlicy w Borówcu.

Przeprowadziłam:

 • warsztaty florystyczne z Gretą – Wielkanocny stół,
 • zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka Kórnik- Bnin,
 • zbiórkę dla podopiecznych ze schroniska w Skałowie,
 • zbiórkę dla matek z Domu Samotnej Matki w Kiekrzu,
 • zbiórkę wody dla personelu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (na przełomie roku 2020/2021),
 • akcję – „Zaadoptuj pieska”,
 • Eko Akcję – akcję edukacyjną dot. elektrośmieci oraz zbiórkę drzewko za elektroodpad (Blisko 80 rozdanych roślin, 50 worków z nawozem, dwa kontenery zebranych elektroodpadów – to efekt akcji.)Dzięki akcji, odpady zamiast trafiać na wysypiska zostały bezpiecznie zutylizowane, a część z nich stała się cennymi surowcami wtórnymi.
 • wspólnie z sołtys Borówca Agnieszka Plucińską organizowałam „Powitanie Lata” w Borówcu,
 • aktywnie uczestniczyłam (chodząc od domu do domu) w zbieraniu głosów na Interaktywny Plac Zabaw z tyrolką do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.,
 • zorganizowałam V – edycję biegu przełajowego Borówiecka Za-dyszka. W biegu uczestniczyło 143 osoby dorosłe oraz 73 dzieci.

Miałam przyjemność uczestniczenia między innymi w uroczystości: nadania nazwy przedszkolu Leśna Drużyna w Kamionkach, otwarciu przedszkola Wesołe Robaczki w Robakowie, otwarcia Pumptruck w Borówcu, rozświetlenia choinki na Placu w Kórniku, otwarciaEko – Festynu w Kórniku.

Aktywnie uczestniczyłam w organizacji Dni Dziecka, Mikołajek w Borówcu.

Mam nadzieję, że przyszły rok będzie przynajmniej tak samo owocny ja rok bieżący.

Jeszcze raz życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.