Borówiec Nowy – wyniki wyborów

Uprzejmie informujemy, iż sołtysem Borówca Nowego została Pani Sylwia Brzoskowska. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. Obydwie Panie Sołtys ze swojej strony zadeklarowały chęć współpracy w działaniach podejmowanych na rzecz dobra naszej miejscowości.

Niebawem podane zostaną dane kontaktowe do sołtysów oraz członków rad sołeckich.

Jednocześnie dziękujemy Państwu za liczny udział w zebraniach wiejskich i zachęcamy do dalszej partycypacji w wydarzeniach ważnych dla Borówca.