Budżet Obywatelski 2017

Szanowni Państwo,

z radością informuję, iż ruszyły konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik na rok 2017!

Od 11 lipca 2016 do dnia 16 sierpnia 2016 mieszkańcy gminy mogą zgłaszać projekty, które chcieliby by zostały zrealizowane ze środków BO. Żywię nadzieję, iż w roku 2017 projekt z Borówca wygra i otrzyma dofinansowanie! Po konsultacjach z Radami Sołeckimi obydwu sołectw, proponujemy by wspólnie wybrać projekt, który następnie zgłosimy do BO. Zgłoszenie jednego projektu z naszej miejscowości pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której głosy mieszkańców rozłożą się pomiędzy kilka mniejszych projektów, a w konsekwencji żaden z nich nie uzyska dofinansowania.

Proponujemy, by wspólnie dokonać preselekcji projektów.

Uprzejmie proszę, by zgłaszać swoje propozycje na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com lub poprzez Facebook’a do dnia 25.07.2016 r.

W dniu 27.07. opublikujemy listę zgłoszonych projektów, a do dnia 05.08.2016 wybierzemy ten, który zgłosimy do Budżetu Obywatelskiego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż po konsultacjach z Radami Sołeckimi obydwu sołectw, do BO proponuję projekt polegający na utworzeniu miejsca sprzyjającego aktywnemu wypoczynkowi dla osób w każdym wieku, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Obok placu zabaw i siłowni „pod chmurką” mogłyby znaleźć się tam np. skate park, miasteczko ruchu drogowego czy też zewnętrzne stoły do gry w szachy i ping ponga. Proponowana lokalizacja (jedyna, która spełnia wymogi regulaminu): Borówiec, ul. Gruszkowa.

Wspomniany powyżej regulamin ogranicza zadania inwestycyjne do tych, które będą realizowane wyłącznie na gruncie będącym własnością Gminy. Ze względu na ten rygorystyczny zapis nie możemy zgłosić naszego pierwotnie wybranego projektu, dotyczącego montażu inteligentnej sygnalizacji świetlnej na ulicach Poznańskiej i Głównej. Nie oznacza to jednak, iż nie będą podejmowane dalsze kroki celem realizacji w/w inwestycji.

Załączam linki do regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2017 i już dziś gorąco zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu.

Zarządzenie Burmistrza nr 62/2016

Uchwała Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 29 czerwca 2016 roku

BO2017