Dnia 19.09 rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 2017.

Uchwałą nr XXII/274/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik postanowiła przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie części budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego .

Wielkość budżetu to 700 000 zł.

Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań remontowo- inwestycyjnych i zadań innych należących do zadań własnych gminy, zgłaszanych przez uprawnione do tego podmioty.

 

W tym roku oba sołectwa zaproponowały jeden wspólny projekt pt. :

„ Borówiecki park rekreacji – plac zabaw i miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku” zlokalizowany przy ul. Gruszkowej.

Aplikujemy o kwotę 200 000 zł.

W chwili obecnej chcemy wprowadzić pierwszy etapu inwestycji. W planach jest nie tylko miejsce zabaw dla dzieci ale również siłownia pod chmurką oraz atrakcje dla młodzieży itd.

Konsultacje obejmują teren całej gminy, a uczestniczyć w głosowaniu mogą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 lat, posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kórnik lub są wpisane do rejestru wyborców w Gminie Kórnik.

Bardzo zależy nam na Państwa głosach !!!!

Jesteśmy zorientowani aby WYGRAĆ – w tym celu sołtyski z Borówca i Borówca Nowego, radni sołeccy oraz radne miejskie będą odwiedzać domy aby zachęcić i zmobilizować Państwa do oddawania głosów.

 

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 19 września 2016r. r. do 30 października 2016r. Każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz.

 

Głosować można w następujący sposób:

 1.  przesłać kartę elektronicznie za pomocą formularza on-line;
 2.  przesłać kartę pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2017 rok” lub „BOGK 2017”.
 3.  wrzucić kartę do urn, które znajdować się będą w:
 • siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach urzędowania,
 • holu Centrum Sportu i Rekreacji „OAZA” w Kórniku w godzinach pracy,
 • Biurze Rady Miasta i Gminy Kórnik (ratusz w Bninie ul. Rynek 1) w godzinach urzędowania,
 • Biurze Promocji Gminy, Kultury i Sportu (Plac Niepodległości 41) w godzinach urzędowania,
 • Bibliotekach Publicznych (w Kórniku i filii w Bninie) w godzinach pracy bibliotek;
 • W Wydziale Inwestycji (Plac Niepodległości 6) w godzinach urzędowania,

Karty do głosowania dostępne będą również:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – w godzinach urzędowania,
 • w holu Centrum Sportu i Rekreacji „OAZA” w Kórniku – w godzinach otwarcia,
 • w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu (Plac Niepodległości 41) – w godzinach urzędowania,
 • w Wydziale Inwestycji (Plac Niepodległości 6) – w godzinach urzędowania,
 • w Biurze Rady Miasta i Gminy Kórnik (ratusz w Bninie ul. Rynek 1) – w godzinach urzędowania,
 • w Bibliotekach Publicznych (w Kórniku i filii w Bninie) – w godzinach pracy bibliotek.