Harmonogram wywozu śmieci IV- XII

W załączeniu przedstawiamy harmonogram wywozu śmieci w miesiącach kwiecień – grudzień 2016.

Harmonogram wywozu śmieci – Borówiec

Jednocześnie przypominamy o prawidłowej segregacji śmieci oraz konieczności zabezpieczania worków przed wysypywaniem się odpadów. Ponadto warto wiedzieć, iż odbiór odpadów zielonych odbywa się w systemie workowym z częstotliwością raz na dwa tygodnie – zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych corocznie w okresie od kwietnia do listopada, a jednorazowo można wystawić do 10 sztuk worków.