Uproszczony plan urządzania lasu (dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot)

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy uproszczonego planu urządzania lasu, dotyczącego lasów będących w posiadaniu osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Plan ten będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że nie jest to jeszcze plan urządzania lasu, o którym rozmawialiśmy na spotkaniu z Nadleśniczym ws. wycinki lasów. Jak tylko otrzymam informację o wyłożeniu właściwego planu, niezwłocznie ją Państwu przekażę.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskwoska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy