Wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych

W wyznaczonym dniu wystawić można: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble, kanapy, sofy, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery. Odpady będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych . Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję do godz. 7.00. Firmy z terenu Gminy Kórnik mogą zgłosić potrzebę wwozu tego typu odpadów za dodatkową opłatą pod numerem telefonu 61 28 511 w.140

 

Rejon 1: ulica Szkolna i boczne w dniu 08.03.2016 r.

 

Rejon 4a: ulica Poznańska i boczne w dniu 27.02.2016 r.

 

Rejon 4b: ulica Główna i boczne w dniu 27.02.2016 r.

 

Szczegółowy wykaz ulic:

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych WYKAZ ULIC