Wnioski do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i okazaną pomoc w tej trudnej dla mnie sytuacji. Nadrabiam prawie miesięczne zaległości i w załączeniu przekazuję pismo, które zostało przeze mnie złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik dot. zmiany studium. Wnioski powstały po konsultacjach z mieszkańcami oraz na podstawie otrzymanych od Państwa wiadomości, dwa z nich są drobną modyfikacją wniosków zaproponowanych przez p. Anię Andrzejewską.

Bardzo dziękuję Państwu za zaangażowanie, szczególnie że temat ten jest niezwykle trudny, ale również niezwykle ważny. Czekamy teraz na dalsze kroki po stronie urzędu związane ze złożonymi wnioskami, licząc na ich akceptację.

Wiele kontrowersji budzi także kwestia planowanego cmentarza w Borówcu, na polach za linią wysokiego napięcia. W celu poznania opinii społecznej w tym zakresie, powstała specjalna grupa, która za pomocą ankiety poznaje Państwa zdanie. O szczegółach poinformuję Państwa w osobnym wpisie.

2017-07-03_Wnioski do studium

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska