Informacje dot. nawożenia pól obornikiem

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszonymi do Urzędu zastrzeżeniami dot. nawożenia pól obornikiem, uprzejmie informuję o podjętych przez Urząd krokach, celem zminimalizowania uciążliwości zapachowych.

  1. Zobowiązano rolników, lub ich przedstawicieli, uprawiających pola do informowania sołtysów o terminie planowanych nawożeń.
  2. Ponadto, rolnicy mają obowiązek wymieszania lub przykrycia nawozu z glebą, maksymalnie następnego dnia po ich zastosowaniu.

Oczywistym jest, że fakt zgłoszenia terminu dokonywania nawożenia nie zmniejsza intensywności jego zapachów. Niemniej jednak żywię nadzieję, iż poprzez wzajemną współpracę, uda się uniknąć rozsypywania obornika w weekendy.

 

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy