Łącznik ekologiczny – wyłożenie mpzp

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych.

Dyskusja publiczna odbędzie się 19.03.2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach, serdecznie zapraszam!

Obwieszczenie wraz z mapą

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec