Ostatnie dni na wpisanie się do rejestru wyborców

Drodzy Mieszkańcy!

21.10.2018 r. spotkamy się przy urnach wyborczych, by wybrać swoich reprezentantów w organach samorządowych (na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim).

Będziemy mieli możliwość wybrania:

  • radnych gminnych,
  • burmistrza,
  • radnych powiatowych,
  • radnych do sejmiku województwa.

Informacje o kandydujących: https://wybory2018.pkw.gov.pl

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania będzie mógł wybrać po 1 osobie do każdego z w/w organów.

Uprawnionymi do głosowania są osoby zameldowane na terenie gminy Kórnik lub wpisane do rejestru wyborców (wpisanie do rejestru wyborców nie wymaga meldunku).

Co zrobić, żeby zostać wpisanym do rejestru wyborców? Istnieją dwie możliwości:

  • złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (Wydział Ewidencji Ludności – na parterze, wniosek)*, lub
  • złożyć wniosek online z wykorzystaniem profilu zaufanego, klikając w link.
*Urzędnik może poprosić o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi zamieszkanie w gminie. Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są Państwa dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania.

 

Wpisanie do rejestru wyborców uprawnia również do głosowania w budżecie obywatelskim! Borówiec walczy o ponad 250 000 zł na nasze projekty nr 5 oraz 15 lub 20! Głosowanie pod adresem: www.kornik.budzet-obywatelski.org