Podsumowanie pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szanowni Mieszkańcy,

W imieniu własnym i Rady Sołeckiej przedstawiam Państwu podsumowanie naszej siedmiomiesięcznej kadencji. Jednocześnie ponawiam prośbę o udział w najbliższych zebraniach wyborczych (wtorek, środa).

Podsumowanie