Problem z dzikami w Borówcu

Szanowni Państwo,

jednym z uroków mieszkania na wsi jest możliwość spacerów po lesie oraz obcowania z dziką zwierzyną. Niestety  w tym sezonie dziki postanowiły odwiedzać nas, podchodzą bardzo blisko domów, uszkadzają ogrodzenia, ryją w ogródkach, stanowią zagrożenie dla osób spacerujących.

Problem ten jest znany zarówno leśniczemu, straży miejskiej, jak i Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik. W tym tygodniu zostanie wysypana duża ilość karmy dla dzików w okolicach lasu za linią wysokiego napięcia, mająca na celu odciągnięcie dzików od terenów zabudowanych. Dodatkowo w ciągu 2 tygodni przeprowadzona zostanie inwentaryzacja dzików, podczas której uwzględniona zostanie większa liczba osobników, w związku z powyższym większa liczba osobników będzie mogła zostać odstrzelona przez koło łowieckie.

Dodatkowo od 01.03.2016 zatrudniona zostanie osoba, która w przypadkach zagrożenia życia lub sytuacjach wyjątkowych będzie miała uprawnienia do uśpienia dzika i wywiezienia go z dala od zabudowań. Jest to jedyna dopuszczalna prawnie forma interwencji, gdyż odstrzał zwierzyny w terenie zabudowanym jest niebezpieczny i nielegalny.

Miejmy nadzieję zatem, że podjęte działania poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. W sytuacjach krytycznych proszę o kontakt ze mną lub bezpośrednie zgłoszenie do Straży Miejskiej/Wydziały Ochrony Środowiska UM.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com