Przedszkola

W dniu 31 sierpnia Rada Miasta i gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Kórnik niepublicznym przedszkolom . Podstawą były rozstrzygnięcia Otwartego Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 o nazwie „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr L/550/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kórnik”.

W postępowaniu konkursowym wybrano dwie placówki niepubliczne: Przedszkole „Akademia Malucha” w Robakowie, oraz  Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”  w Borówcu, zabezpieczające 100 dodatkowych miejsc dla dzieci, które nie zostały przyjęte do publicznych placówek. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji,  z uwagi, iż do przedszkoli nie zgłosiła się wystarczająca liczba dzieci 3-letnich, dopełniono miejsca dziećmi, które z różnych powodów nie brały udziału w rekrutacji do przedszkoli publicznych.

W/w przedszkola w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017 będą prowadzone na zasadach placówki publicznej, z odpłatnością dla rodziców taką samą, jaką ponoszą rodzice w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

Przekazywana na podstawie art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty dotacja stanowić będzie do dnia 31.12.2016 r. wysokość równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.dzieci