Spotkanie mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy ws. zmiany studium

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, serdecznie zapraszam na spotkanie ws. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które odbędzie się w dniu

22.06.2017 (czwartek) o godz. 20:00 w świetlicy wiejskiej (Stara Szkoła) przy ul. Szkolnej 2.

Celem spotkania jest wyspecyfikowanie spójnych uwag w sprawie zmian studium dot. północno-zachodniej części gminy Kórnik, ze szczególnym uwzględnieniem naszego sołectwa.

Zachęcam by przed spotkaniem zapoznać się z aktualnym dokumentem, dostępnym pod adresem: studium Gmina Kórnik

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com