Strategia Rozwoju Gminy Kórnik na lata 2016-2025 – ankieta

Szanowni Państwo,

Gmina Kórnik przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju Gminy Kórnik na lata 2016-2025.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu w/w opracowania jest poniższe badanie ankietowe. Dzięki niemu Gmina pragnie poznać Państwa opinie na temat warunków życia na jej terenie oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z tego powodu zachęcamy Państwa do poświęcenia kilku minut na wypełnienie anonimowego formularza, dostępnego pod linkiem:

http://strategiakornik.badanie.net/