Informacja o zebraniu wiejskim – Borówiec Nowy

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Borówiec Nowy zwołuję

Z E B R A N I E   W I E J S K I E W BORÓWCU NOWYM

 NA DZIEŃ 19.11.2015 r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:30

MIEJSCE: MAŁA SALKA, Stara Szkoła, ul. Szkolna 2

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie powołanie Grupy Odnowy Wsi oraz podjęcie uchwały w sprawie wpisania sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska – Sołtys Sołectwa Borówiec Nowy