Informacje po zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie dziękuję za udział w zebraniu wiejskim. Wierzę, że wspólnymi siłami dojdziemy do porozumienia w sprawie znalezienia dogodnego rozwiązania w kwestii lokalizacji cmentarza dla mieszkańców Borówca. O terminie konsultacji w sprawie alternatywnych lokalizacji poinformuję Państwa w osobnej wiadomości, prognozowany termin to październik 2017.

W załączeniu przekazuję obiecany protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami. Brakujące strony protokołu to lista obecności. Transkrypcja z zebrania została spisana na tyle, na ile było to możliwe.

Osobnym trybem, w tym tygodniu, zostanie również złożone pismo dot. możliwości uchwalenia mpzp z naruszeniem przepisów prawa, które również Państwu udostępnię.

Na zebraniu uchwaliliśmy również podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, a wśród kluczowych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa ulicy Szkolnej, wraz z budową chodnika oraz remont świetlicy wiejskiej.

Korzystając z okazji, chciałam przypomnieć Państwu o trwającym głosowaniu na budżet obywatelski (www.kornik.budzet-obywatelski.org) gdzie zachęcam do oddawania głosu na projekty nr 10 oraz 17, skierowane do mieszkańców Borówca. Tym z Państwa, którzy już zagłosowali – serdecznie dziękuję.

W dniu 16.09.2017 r. odbędzie się nasza coroczna Biesiada na koniec lata. Rozpoczynamy o godzinie 17:00. Natomiast w godzinach 10:00 do 11:00 przy świetlicy wydawane będą worki na sprzątanie świata.

Poszukujemy również kilku panów do pomocy w w/w dniu przy porządkowaniu stodoły znajdującej się przy świetlicy. Planowane prace porządkowe odbędą się w godz. 10:00 do 13:00, przy założeniu, że uda się skończyć wcześniej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc, chociażby na godzinę, proszę o informację zwrotną.

Jednocześnie gdyby ktoś z Państwa chciał przejrzeć uprzednie protokoły lub faktury związane z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego, wszystkie są dostępne w Urzędzie, gdzie sołtys ma obowiązek złożyć oryginały. Posiadam jednak kopie w/w dokumentów, również proszę zatem chętne osoby o informację zwrotną, postaramy się uzgodnić dogodny termin.

2017-09-04 Protokół nr II

 

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com