Sprawozdanie z zebrania wiejskiego – Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej za przybycie na zebranie wiejskie. Jednocześnie przepraszam za zmianę terminu spotkania, która podyktowana była niemożnością dostarczenia dokumentów do Urzędu drogą mailową. Dołożymy wszelkich starań, ażeby terminy zebrań nie kolidowały z zajęciami organizowanymi w świetlicy.

Tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli pojawić się na zebraniu, uprzejmie informuję, iż jednomyślnie przyjęta została propozycja podziału środków z funduszu sołeckiego. Poniżej przedstawiam listę zadań, na które przeznaczone zostaną fundusze:

  • utrzymanie zieleni i czystości
  • funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy
  • utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych, boiska, placu zabaw
  • pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej – integracja
  • organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Wszystkie w/w przedsięwzięcia będą realizowane we współpracy z sołectwem Borówiec, wspólnie działamy na rzecz rozwoju naszej wsi.

Na zebraniu zostały poruszone dodatkowo dwie istotne kwestie. Po pierwsze, pojawiła się iskra nadziei na pozyskanie gruntu na obszarze sołectwa Borówiec Nowy, który mógłby zostać przeznaczony na plac zabaw i rekreację. Idea stworzenia trzech satelitarnych placów zabaw zaistniała już wcześniej i jest zgodna z Planem Odnowy Miejscowości Borówiec. W chwili obecnej zbieramy podpisy mieszkańców, którzy wspierają tę inicjatywę. Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, zachęcam do podpisania listy u mnie, lub członków rady sołeckiej, przypomnę również maila do kontaktu: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Po drugie, kolejny już raz zwrócono uwagę na problem nadmiernej prędkości, nie tylko na drogach głównych, lecz również bocznych i dojazdowych. Szanowni Państwo apeluję o rozwagę poruszaniu się pojazdami po ulicach, nie chcemy by doszło do jakiejkolwiek tragedii. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach, szczególnie dla pieszych i rowerzystów, będzie dla nas także sprawą priorytetową.

Sylwia Brzoskowska