Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Borówcu Nowym

Drodzy Mieszkańcy,

bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w zebraniu! Naszym gościem był m.in. p. Wiceburmistrz Przemysław Pacholski.

Dla osób, które niestety nie mogły się pojawić, przesyłam krótkie podsumowanie zebrania.

W oczekiwaniu stwierdzenie prawomocności zebrania, przedstawiłam kilka istotnych informacji dot. życia miejscowości m.in.:

 • informację o prowadzonych kontrolach w zakresie oznakowania posesji tabliczką z numerem oraz nazwą ulicy,
 • rozpoczynającej się w dn. 21.03 rekrutacji do przedszkoli
 • rekrutacji do szkoły podstawowej i żłobka w Kamionkach,
 • terminie rozpoczęcia odbioru odpadów zielonych (w cyklu cotygodniowym rusza w maju, pierwszy odbiór odbędzie się dnia 04.04),
 • rozpoczęciu wiosennego wyrównywania dróg (po rozstrzygnięciu przetargu),
 • trwającym głosowaniu w sklepach Tesco na projekt „Twórcza pracownia dla każdego”,
 • podjętych krokach celem rewitalizacji jeziora,
 • staraniach o pozyskanie gruntu na terenie sołectwa przeznaczonego na plac zabaw i siłownię plenerową.

Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2016. Wydaliśmy 99% środków, a przedstawione przeze mnie sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie przedstawiłam kalendarz wydarzeń sołeckich na rok 2017. Oczywiście serdecznie zapraszam Państwa do udziału w nich, proszę śledzić bieżące informacje pojawiające się na stronie.

Na zebraniu podjęliśmy również uchwałę, w której zobowiązujemy się do przekazania środków z FS na rok 2018 na opracowanie projektu chodnika na ul. Szkolnej. Realizacja inwestycji, zgodnie z zapewnieniem p. Wiceburmistrza, nastąpi ze środków budżetu gminy. Mamy nadzieję, że budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych na tej ulicy.

Poddaliśmy również pod głosowanie decyzję dot. wyboru ulicy, dla której opracujemy projekt oświetlenia ze środków sołeckich. Zaproponowałam mieszkańcom trzy główne, najdłuższe ulice, pozostające bez oświetlenia, były to Grzybobranie, Graniczna oraz ul. Nad Potokiem. Z tegorocznego funduszu, decyzją mieszkańców, powstanie projekt dla ul. Granicznej.

Wśród głównych tematów poruszanych przez uczestników zebrania znalazły się m.in.:

 • dokończenie ulicy Grzybobranie – co nastąpi po zakończeniu procedury przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego oraz przejęciu gruntu od Nadleśnictwa (początek 2018),
 • pyliste nawierzchnie ulic,
 • kwestia bezpieczeństwa na drogach gminnych i drodze powiatowej (nagminne przekraczanie prędkości),
 • konieczność zobowiązania kół łowieckich do odpowiedniego oznakowania lasów informacjami o odbywających się polowaniach.

W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować także mojej Radzie Sołeckiej za ten rok współpracy.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy