Wyborcze zebrania wiejskie – bardzo ważne !

Szanowni Mieszkańcy,

Konsekwencją wcześniejszych działań wyodrębnienia dwóch sołectw w naszej wsi są zwołane przez Burmistrza wyborcze zebrania wiejskie.  

Dla Sołectwa Borówiec zebranie odbędzie się dnia 08 września 2015 o godz. 18.30 w budynku świetlicy przy ul. Szkolnej 2

Zebranie wyborcze Borówiec

Dla Sołectwa Borówiec Nowy zebranie odbędzie się dnia 09 września 2015 o godz. 18.30 w budynku świetlicy przy ul. Szkolnej 2

Zebranie wyborcze Borówiec Nowy

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby sprawdzić do którego sołectwa przynależą załączam uchwałę Rady Miejskiej wraz z mapkami i spisem ulic.

Uchwała Rady o podziale Borówca+ mapki nowych sołectw

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam !