Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy 04.09.2017 g. 19:30

Drodzy Mieszkańcy sołectwa Borówiec Nowy!

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się

w dniu 04.09.2017 r. (poniedziałek)

o godz. 19:30 w naszej świetlicy, przy ul. Szkolnej 2.

Przedmiotem zebrania będą m.in.

– propozycja podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok i głosowanie nad nią,

– zmiana podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok,

– informacje dotyczące planowanego cmentarza w Borówcu oraz możliwości zmiany tego planu,

– sprawy bieżące.

Na zebraniu na Państwa pytania odpowie  Wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz Kierownik wydziału planowania przestrzennego Tomasz Wojciechowski

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com