Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 06.02.2018 r. g.19:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

06.02.2018 r. (wtorek) o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu (ul. Szkolna 2).

Głównym tematem obrad będzie sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego w roku 2017 oraz dyskusja nad harmonogramem oświetlenia ulic w Borówcu.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.
5. Dyskusja na temat harmonogramu oświetlania ulic w Borówcu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

 

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy