III Niepodległościowy Borówiecki Marsz z kijkami – 11.11.2017 g. 11:00