Konkurs Krajoznawczy o Gminie Kórnik

konkurs

Zapraszamy mieszkańców gminy Kórnik i miłośników ziemi kórnickiej do udziału w Konkursie Krajoznawczym organizowanym w ramach IV Kórnickich Dni Nauki. W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły bez ograniczeń wiekowych. Konkurs realizowany będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie chętni odpowiedzą na pytania (dostępne w Kórniczaninie oraz w formularzu poniżej). Do drugiego etapu, którego finał odbędzie się podczas KDN na przełomie września i października 2016 r., zakwalifikowani zostaną uczestnicy etapu pierwszego z najwyższą sumą punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi.

Formularz konkursowy: http://www.kornik.pl/Image/files/kk2016/Formularz%20KK%202016.pdf

Regulamin: http://www.kornik.pl/kk2016/REGULAMIN_KONKURSU_/