Kontakty


Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”

Adres:    ul. Szkolna 2, 62-023 Borówiec


Sołtys, sołectwo Borówiec

Telefon: 515 229 675
email:    borowiec@solectwa.kornik.pl


Sołtys, sołectwo Borówiec Nowy

Telefon: 735 977 217
email:    borowiecnowy@solectwa.kornik.pl


Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Adres:   Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Telefon: 61 817 04 11
email:    kornik@kornik.pl


Szkoła Podstawowa w Kamionkach

Adres:   ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki
Telefon: 882 802 266, 61 227 60 40
email:    sekretarz@spkamionki.pl


Przychodnia NZOZ Dom Zdrowia

Adres:   ul. Szkolna 1c, 62-023 Borówiec
Telefon: 504 210 202


Apteka Borówiecka

Adres:   ul. Szkolna 1c, 62-023 Borówiec
Telefon: 519 053 056


Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu

Adres:   ul. Poznańska 107, 62-023 Borówiec
Telefon: 61 819 08 05


Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza

Adres:   ul. Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
Telefon: 61 649 88 75


Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki

Adres:   ul. Poznańska 78, 62-023 Kamionki
Telefon: 693 555 859
email:    kontakt@ospkamionki.pl


Ochotnicza Straż Pożarna Kórnik

Adres:   ul. 20-go Padziernika 93, 62-035 Kórnik
Telefon: 61 817 01 15, 602 740 481
email:    osp@kornik.pl


Komisariat Policji w Kórniku

Adres:    ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
Telefon: 505 908 051, 61 841 30 30


Straż Miejska w Kórniku

Adres:   ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
Telefon: 604 607 104
email:    sm@kornik.pl