Aktualności Borówiec

Życzenia

Wybory samorządowe – 07/04

Drodzy mieszkańcy, już 07.04.2024 roku wybory samorządowe. Będziemy wybierać osoby reprezentujące nas w samorządzie lokalnym tj. radnych Miasta i Gminy Kórnik oraz burmistrza, jak również przedstawicieli rady powiatu oraz sejmiku województwa wielkopolskiego. Poniżej przedstawiamy zestawienie osób ubiegających się o mandat RMiGK oraz burmistrza da okręgów obejmujących Borówiec.

Ze stronami komitetów i ich programem można zapoznać się na ich stronach:

KWW Filipa Żelaznego https://kwwfilipzelazny.org.pl/

Kórnickie Forum Obywatelskie https://kornickieforum.pl/

KWW Waldemara Krupińskiego Ty Decydujesz https://waldemarkrupinski.pl/

KWW Przemysława Pacholskiego

Uwaga! Istnieje możliwość zagłosowania w najbliższych wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r. w gminie, w której się faktycznie przebywa, a nie w tej, w której dana osoba ma zameldowanie na pobyt stały. Wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach samorządowych można złożyć przez internet na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel, na stronie www.mobywatel.gov.pl albo osobiście w urzędzie gminy. Nie ma możliwości głosowania na tzw. zaświadczenie, jak w wyborach parlamentarnych.

Wiosenny marsz z kijkami

Serdecznie zapraszamy na wiosenny marsz z kijkami. Pod czujnym okiem Marty Szczepańskiej pomaszerujemy 5 km dla zdrowia, dla zabawy, dla siebie.
Startujemy punktualnie o 9:30, zapisy od 9:00.

Podczas marszu będziemy zbierać środki na leczenie mieszkanki Borówca, pani Beaty Kowalskiej, z historią której można zapoznać się pod adresem: https://www.siepomaga.pl/beata-kowalska

Zachęcamy do otworzenia swoich serc.

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne), które odbędzie się:

12 marca 2024 roku o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu (tzw. Stara Szkoła). Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości (w przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 18:15).
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2023.
5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2023.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Do zobaczenia,
Sylwia Brzoskowska – sołtyska sołectwa Borówiec Nowy